Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Genel Bilgiler

ENFORMATİK NEDİR?
 

        Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Enformatik, bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını, çeşitli biçimlerdeki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması, gerektiğinde kullanılmak üzere çağırılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır.
 

Enformatik bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur. Bilginin organizasyonlarda nasıl kullanıldığı, ekonomik değerinin ne olduğu, politika üretmede vs. nasıl kullanıldığı enformatik kapsamı dahilindedir.
 

Enformatik bu amaçlarla bilgi sistemleri üretimini konu edinir. Öncelikle üretilecek bilgi sistemin ne olduğu, nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, fen bilimleri ve sosyal bilimleri ayırmaksızın tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmiştir.
 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KARARI
 

        T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 17.6.1997 tarih ve 19 Nolu oturumunda almış olduğu 97.19.1429 sayılı kararında:

        Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde Enformatik Bölümü açılması konusu işlendi.

 

a. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri rektörlerine bağlı birer Enformatik bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

 

b. Kurulan bu bölümün aşağıda belirtilen dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak koordine etmeleri ve/veya gerçekleştirmeleri 2547 sayılı Kanunun 2880 Kanunla değişik 7/e maddesi uyarınca,

 

c. Söz konusu bölümlerde görev alacak öğretim elemanlarının oryantasyon eğitimlerine yardımcı olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünün görevlendirilmesi,

 

d. İsteyen üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinim Enformatik Bölümü için öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü ile iletişim kurmaları, araştırma görevlilerinin bu alanda lisansüstü öğretim yapmak üzere Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 2. maddesinin g fıkrası uyarınca yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın adı geçen Enstitüde görevlendirilmeleri, uygun görüldü.

 

 

Ekler

Enformatik Bölümleri Kılavuzu.doc
Enformatik Bölümü Dersleri Muafiyet ve Ortak Sınav Yönergesi.doc