Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Akademik ve İdari Personel

AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL

 

GÖREVİ AD - SOYAD GÖREV YERİ DAHİLİ NO E- MAİL 
BÖLÜM BAŞKANI Doç.Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi 0286 217 13 03 Dahili: 3785 mozdemircomu.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr.Gör. Kadir TUNÇER

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

0286 217 13 03 Dahili: 3832 kadirtuncercomu.edu.tr
  Öğr.Gör.Dr. Cumali YAŞAR

Sürekli Eğitim Merkezi

0286 212 05 78 Dahili: 201 cyasarcomu.edu.tr
  Öğr.Gör. Levent ÖZÇAĞ 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

0286 212 05 78 Dahili: 207 leventozcagcomu.edu.tr
  Öğr.Gör. A.Kemal ÖKMEN

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

0286 217 13 03 Dahili: 3821 kemalcomu.edu.tr
  Öğr.Gör. Zafer KARADAYI

Mühendislik Fakültesi Ek Bina 418 nolu oda

0286 218 00 20 Dahili: 2100 zaferkaradayihotmail.com
BÖLÜM SEKRETERİ