Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Dersler

Yüksek öğrenimdeki tüm öğrencilerin bilgisayar okur-yazarı yapılması amacıyla; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak "Enformatik Bölümü" açılması kararlaştırılmıştır.  


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile bütün öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi amacıyla öğrenimlerinin birinci yılında "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersinin zorunlu olarak, öğrenimlerinin kalan süreleri içerisinde Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden en az birini seçerek okutulması istenmiştir.


1 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (TUK 1 – 2 – 0)

 

  • Temel Bilgiler, İşletim Sistemi
  • Kelime İşleme
  • Veritabanı Kullanma
  • Sunum Hazırlama
  • Grafik uygulamaları (CAD)
  • Bilgi. Ağları Kullanma: Internet, E-Mail, WWW, HTML


2 - TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (TUK 2 – 2 – 2)

  • Bilgisayar Organizasyonu
  • Algoritmalar Programlama Dilleri ve Veri Yapıları (C / C++ / Java)
  • Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri (Unix, Linux)

Ekler

Ders Planı.pdf