Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Enformatik Bölümü tarafından Üniversitemizdeki fakülte-yüksek okul ve meslek yüksek okullardaki bilgisayar dersleri incelenmiş ve "Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı" dersi ile içeriği örtüşen dersler belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında Enformatik Bilgisayar dersleri için muafiyet - ortak sınav yönetmeliği hazırlanmış ve 2008-2009 öğretim yılından itibaren yürürlüğe konmak üzere üniversite senatomuz tarafından onaylanmıştır.