Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Muafiyet Sınavı

30 Eylül 2009 tarihinde Enformatik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Bilgisayar-1 dersi muafiyet sınavı, Terzioğlu Kampüsü Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları'nda online olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.