Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Muafiyet Sınavı

2011 - 2012 Öğretim Yılı Muafiyet Sınavı 21 Eylül 2011 Çarşamba günü Terzioğlu Kampüsü Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları'nda online olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.