Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Muafiyet Sınavı

2010 - 2011 Öğretim Yılı Muafiyet Sınavı 22 Eylül 2010 Çarşamba günü Terzioğlu Kampüsü Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları'nda online olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.