Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Muafiyet Sınavı

2008 - 2009 Öğretim Yılından itibaren Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Bilgisayar-1 dersi muafiyet sınavı uygulanmaya başlanmıştır.