Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bölümümüzün misyonu bilgi teknolojileri kullanımını, yaşamına entegre edebilecek, bilgi toplumunu oluşturacak bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu bilgi teknolojileri kullanımı eğitiminin, çağdaş eğitim kurumları düzeyinde ve sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

DEĞERLER

Bilimin evrenselliğine ve akademik özgürlüğe inanmak, her çalışmada bilimsel yaklaşımı kullanmak, yenilikçi olmak, değişim ve gelişim yaratmak, uluslararası standartlarda eğitim vermek.

 

HEDEFLER

Bilgiye olan ihtiyacı görebilmek, bilgiyi nerede bulacağını bilebilmek, doğru kaynağı seçebilme ve doğru bilgiyi edinebilmek, bilgiye hızlı ve ekonomik ulaşabilme, kullanabilmek ve yayabilmek, bilgi teknolojileri gelişimini yakından takip edebilmek.