Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Teşkilat Şeması