Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü