Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Akademik Personel

AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL

 

GÖREVİ AD - SOYAD GÖREV YERİ DAHİLİ NO E- MAİL 
BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi 0286 217 13 03 - 3657 mozdemircomu.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr. Gör. Kadir TUNÇER Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0286 218 00 18 4037 kadirtuncercomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Levent ÖZÇAĞ Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0286 218 00 18 4037 leventozcagcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. A.Kemal ÖKMEN Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0286 218 00 18 2176 kemalcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Cumali YAŞAR Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0286 218 00 18 2176 cyasarcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Zafer KARADAYI Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0286 218 00 18 2180 zaferkaradayihotmail.com
BÖLÜM SEKRETERİ Gülşah YILMAZER Mühendislik Fakültesi Ek Bina 0 286 218 00 18 -  1482 gulsahylmazergmail.com