Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Akademik Personel

AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL

 

GÖREVİ AD - SOYAD GÖREV YERİ DAHİLİ NO E- MAİL 
BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi 0286 217 13 03 Dahili: 3657 mozdemircomu.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr. Gör. Kadir TUNÇER

Mühendislik Fakültesi Ek Bina

0286 218 00 18 Dahili: 4037 kadirtuncercomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Levent ÖZÇAĞ

Mühendislik Fakültesi Ek Bina

0286 218 00 18 Dahili: 4037 leventozcagcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. A.Kemal ÖKMEN

Mühendislik Fakültesi Ek Bina

0286 218 00 18 Dahili: 2176 kemalcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Cumali YAŞAR

Mühendislik Fakültesi Ek Bina

0286 218 00 18 Dahili: 2176 cyasarcomu.edu.tr
  Öğr. Gör. Zafer KARADAYI

Mühendislik Fakültesi Ek Bina

0286 218 00 18 Dahili: 2180 zaferkaradayihotmail.com
BÖLÜM SEKRETERİ Döne GÜZEL

Mühendislik Fakültesi Ek Bina 416 nolu oda

0286 218 00 18 Dahili: 1482